Pro diváky

Žebnická traktoriáda jednodenní závod fréz, traktorů a jiných přibližovadel (tovární i domácí výroby) do vrchu po částečně asfaltové závodní trati s několika terénními prvky. Závod se jede jednokolově a jednotlivé stroje jsou zařazeny do čtyř kategorií. 


 

 

  • Pro diváky bude připraveno hlavní záchytné parkoviště na letišti nad obcí (cca 700m od areálu závodu), které bude viditelně vyznačeno. Stejně tak i cesta k závodu.
  • Vstupné je dobrovolné.
  • Občerstvení pro diváky i závodníky v průběhu akce zajištěno.


 

Bezpečnostní pravidla pro diváky:

  • diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
  • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati a na přilehlé pole nad závodní tratí,
  • v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů,
  • v celém areálu závodiště je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
  • řídit se pokyny pořadatelů.

Doporučujeme: 

Tak, jako každý rok, říkáme, že nám záleží na hladkém průběhu závodu. Upozorňujeme na to, aby návštěvníci dbali našich pokynů a apelujeme na závodníky a vlastně všechny motorizované účastníky, aby se vyhnuli konzumaci alkoholu. Uvědomujeme si, jak tenká hranice je mezi bujarým veselím a neštěstím, které se může vždy přihodit

 


 


Kudyznudy.cz - tipy na výlet