Pro diváky

Žebnická traktoriáda jednodenní závod fréz, traktorů a jiných přibližovadel (tovární i domácí výroby) do vrchu po částečně asfaltové závodní trati s několika terénními prvky. Závod se jede jednokolově a jednotlivé stroje jsou zařazeny do čtyř kategorií. 


Časový plán akce:

9:00 - 11:30          zápis strojů
    12:30
                start závodu
    17:00
                vyhlášení výsledků 
    19:00
                venkovní zábava 


Důležité:

Dle aktuálních vládních opatření mohou být na akci přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 a nejsou tímto virem nakaženi s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku. 
Bezinfekčnost lze doložit jedním z následujících způsobů:
 • Potvrzení, že jste nejdéle před 7 dny absolvovali RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami.
 • Potvrzení o očkování proti onemocnění covid-19 doložením národního certifikátu o provedeném očkování, kdy od druhé dávky muselo uplynout alespoň 14 dní.
 • Laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 
U vstupu do areálu bude připraveno testovací odběrové místo Covid-19, kde se může každý z návštěvníků nechat před vstupem otestovat. 


 • Pro diváky bude připraveno hlavní záchytné parkoviště na letišti nad obcí (cca 700m od areálu závodu), které bude viditelně vyznačeno. Stejně tak i cesta k závodu.
 • Vstupné je dobrovolné.
 • Občerstvení pro diváky i závodníky v průběhu akce zajištěno.


 

Bezpečnostní pravidla pro diváky:

 • diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
 • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati a na přilehlé pole nad závodní tratí,
 • v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů,
 • v celém areálu závodiště je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
 • řídit se pokyny pořadatelů.

Doporučujeme: 

Tak, jako každý rok, říkáme, že nám záleží na hladkém průběhu závodu. Upozorňujeme na to, aby návštěvníci dbali našich pokynů a apelujeme na závodníky a vlastně všechny motorizované účastníky, aby se vyhnuli konzumaci alkoholu. Uvědomujeme si, jak tenká hranice je mezi bujarým veselím a neštěstím, které se může vždy přihodit