Kostelní hodiny v generální opravě

 Pánové Hybš, Kopřiva a Záveský - hodinářští mistři

Provedeny menší úpravy na zvonech

  Větší kostelní zvon z roku 1535.

____________________________________________________________________


Celkové náklady na opravu kostela v Žebnici, kterou se podařilo po sedmi letech prací ukončit, byly 9,7 milionů korun.

Z toho největší část byla zafinancována z projektu "Svatý Jakub v Žebnici" (4,3 mil. Kč) s finanční podporou ze strukturálních fondů EU v rámci programu ROP-NUTS II Jihozápad, revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.

Dále přispěly na opravu kostela: Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj, Město Plasy, Město Kralovice, Občanské sdružení Jakub Větší a řada jednotlivých občanů. Všem velmi děkujeme - upřímné Pán Bůh zaplať!

Opravy probíhaly od roku 2003. Evropská unie přispěla částkou více jak 3,7 milionu korun.

V případě zájmu je možná i prohlídka s výkladem. Je možno se obrátit na Josefa Urbana, telefon 373 322 347 nebo mobil 774 201 651.