18.ročník

 TRAKTORIÁDA 2021

24.července


Důležité:

Dle aktuálních vládních opatření mohou být na akci přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 a nejsou tímto virem nakaženi s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku. 
Bezinfekčnost lze doložit jedním z následujících způsobů:
  • Potvrzení, že jste nejdéle před 7 dny absolvovali RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami.
  • Potvrzení o očkování proti onemocnění covid-19 doložením národního certifikátu o provedeném očkování, kdy od druhé dávky muselo uplynout alespoň 14 dní.
  • Laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
U vstupu do areálu bude připraveno testovací odběrové místo Covid-19, kde se může každý z návštěvníků nechat před vstupem otestovat. 
 

 

   Program:
   9:00 - 11:30   zápis strojů
      12:30          start závodu

        17:00          vyhlášení výsledků
        19:00          venkovní zábava
 
 Závodní kategorie:
    1)    jednoosé frézy tovární výroby
    2)    traktory tovární výroby do 25 HP
    3)    traktory tovární výroby nad 25 HP
    4)    traktory „UNLIMITED“ (domácí výroba)   

  

 


 


Hlavní partneři Žebnické traktoriády

                    


 


Hlavní partneři Žebnické traktoriády

                    


 

 


Reportáž 2016

Reklamní spot 2015


Reklamní spot 2014

Reportáž 2014


Reklamní spot 2013